Mission och Vision

Mullsjö - Ryforsleden

Mission och Vision

Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, i det han säger till Sion: »Din Gud är nu konung!» Jes 52:7


How lovely on the mountains Are the feet of him who brings good news, Who announces peace And brings good news of happiness, Who announces salvation, And says to Zion, "Your God reigns!" Is 52:7Världen är en stor plats!


Från apostlarnas dagar har evangelium= gospel (goda nyheter)  tagits över hela världen. Från kalla norden till de förlorade stammarna i Amazonas, har nyheten om Jesus Kristus blivit känd..


Om denne Jesus  bara var en historisk person, skulle det vara intressant, men skulle det vara goda nyheter 2000 år senare?


Anledningen till att de goda nyheterna är desamma idag är att Jesus Kristus lever idag.


Vi vill hjälpa alla i Mullsjö att höra och förstå evangeliets budskap, från Bjurbeck till Utvängstorp.


Men huru skulle de kunna åkalla den som de icke hava kommit till tro på? Och huru skulle de kunna tro den som de icke hava hört? Och huru skulle de kunna höra, om ingen predikade?


Romabrevet 10:14

The world is a big place!


From the days of the Apostles the gospel (good news) has been taken all over the world.  From the frozen north to the lost tribes of the Amazon, the news about Jesus Christ has been made known.


If this Jesus was only a person in history, it would be interesting but would it be good news 2000 years later?


The reason why the good news is the same today is that Jesus Christ is alive today.


We would like to help everyone in Mullsjö to hear and understand the gospel message, from Bjurbeck to Utvängstorp.


How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher?


Romans 10:14Useful links


Swedish Evangelical Alliance                     www.sea.nu

Umeå creation museum                              www.dinosaurier.nu

Creation Ministries International                 https://creation.com